گروه نوآفرین امید سبز

افزایش بهروری در تولید و توزیع محصولات کشاورزی با استفاده از فناوری‌های کشاورزی دقیق

پهپاد کشاورزی

سریع، ارزان ، خدمات باکیفیت بدون تخریب زمین‌های کشاورزی

ماهواره

پوشش زیاد در عین مقرون به صرفه بودن، عدم نیاز به حضور در زمین کشاورزی برای بررسی وضعیت آن

تولید

ما با استفاده از تکنولوژی‌های پهپاد و ماهواره قصد افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی را داریم

توزیع

ما به دنبال افزایش بهره‌وری و تسهیل در فرآیند توزیع محصولات کشاورزی و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در خرید و فروش این محصولات هستیم.

قصد داریم در آینده به چهار سوال کلیدی زیر پاسخ دهیم

کدام محصول؟

کدام محصول مناسب زمین شماست؟

کِی؟

بهترین زمان کاشت محصول چه تاریخی است؟

کجا؟

بهترین مکان کشت برای یک محصول خاص کجاست؟

کیفیت؟

محصول شما دارای چه کیفیتی است؟

الگوریتم خدمات.3

حامیان امیدسبز